Art Gallery Groeninge

Koop een cadeaubon geldig bij Art Gallery Groeninge

Art Gallery Groeninge is deel van een netwerk van lokale handelaars die zich hebben verenigd in één cadeaubon, de Cadeaubon Brugge.
CADEAUBON Cadeaubon Brugge
max. 150 karakters
Hoeveelheid bonnen: Tip: laat het 'voor' veld leeg en koop voor meerdere ontvangers per keer

Hoe ontvangen na aankoop?


Over Art Gallery Groeninge

Paul Van Hecke, geboren te Brugge op 10 maart 1954. Na zijn studies aan het Gentse Sint-Lucasinstituut heeft Paul Van Hecke, in tegenstelling tot wat meestal gebeurt, zich niet meteen op het schilderen gestort.

Zijn innerlijke zoektocht leidde hem eerst oostwaarts.

Met zijn romantische nostalgie, zijn terugkeer naar de natuur, en vooral door zijn oosterse inzichten, veranderde zijn schilderstijl volledig. Hij kwam tot nieuwe inzichten over de kracht van kleuren, en een unieke stijl ontwikkelde zich.

Bij de schilderijen van Paul Van Hecke worden de kleuren steeds bewust aangewend. Hierdoor worden ze als het ware objecten van heling. De kunstenaar besefte reeds vroeg dat deze eigenschappen eerst in zichzelf dienden ontwikkeld te worden, het Oosten gaf hem de sleutel.

In 1999 vestigt hij zijn atelier in Art Gallery Groening te Brugge.

Ontdek het gezicht achter Art Gallery Groeninge