WaterWijs

Koop een cadeaubon geldig bij WaterWijs

WaterWijs is deel van een netwerk van lokale handelaars die zich hebben verenigd in één cadeaubon, de Cadeaubon Gent.
CADEAUBON Cadeaubon Gent
max. 150 karakters
Hoeveelheid bonnen: Tip: laat het 'voor' veld leeg en koop voor meerdere ontvangers per keer

Hoe ontvangen na aankoop?


Over WaterWijs

Vanaf de leeftijd van 5 jaar kan uw kind deelnemen aan de zwemlessen bij WaterWijs. WaterWijs werkt steeds per lessenreeks (8 lessen), waarbij elke les 30 minuten duurt. Er wordt gewerkt met groepjes van maximaal 3 kinderen zodat uw kind in een prikkelarme omgeving zijn/haar zwemtechniek kan verbeteren.

Onze zwemlessen gaan door in een privé en verwarmd binnenzwembad. De lessenreeks gaat door op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag te Ertvelde. Waterwijs legt de focus op het stapsgewijs aanleren van een echte zwemslag (schoolslag). We gaan er dan ook van uit dat uw kind zich reeds goed en veilig voelt in het water en reeds enige watergewenning heeft gehad.

Neem contact met ons op via onze website